Română (România)
Predare şi instruire Cadrul european de referinţă

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CECR)

>

Descrierea nivelurilor A1 până la C2

Indiferent care sunt datele alese şi timpul de care dispuneţi pentru a învăţa limba franceză în Franţa, noi vă oferim cursul care vă convine cel mai bine.

Cadrul european comun de referinţă are în principal două obiective; în primul rând, să armonizeze şi alinieze metodele de predare, utilizându-se o bază comună în privinţa a ceea ce ar trebuie cursantul să ştie; în al doilea rând, să fie un instrument care să permită cursantului să se poată situa pe o scală de nivel, precisă şi explicativă.

Nivelul A1/A2 : elementar. Cunoştinţe limitate de limba franceză
Nivelul B1/B2 : intermediar. Cunoştinţe variate de limba franceză
Nivelul C1: avansat. Bune cunoştinţe de limba franceza
Nivelul C2: perfecţionat. Cunoştinţe excelente de limba franceză

În plus faţă de aceste niveluri, şcoala Azurlingua oferă:
A0
: începător total. Nu sunt necesare cunoştinţe de limba franceză.

Care este nivelul dumneavoastră de limba franceză?
Puteţi avea o idee aproximativă despre nivelul dumneavoastră, rezolvând Testul online de limba franceză / 
Test de français en ligne , creat de echipa noastră de profesori.

Obiectivele de comunicare ale cursurilor

logo europeCursurile noastre de limba franceză urmează o progresie în concordanţă cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, care descrie obiectivele de comunicare (ascultare, a lua parte la o conversaţie, exprimare orală continuă, citit şi scris), de nivelul de competenţă (începător, elementar, intermediar, avansat, perfecţionat)… Avantajul acestei clasificări este acela de a vă permite măsurarea progresului dumneavoastră în fiecare etapă de învăţare dar, de asemenea, în orice moment al vieţii.

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECR)


Ascultare Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
Exprimare scrisă
A1
Înţelege expresii cunoscute şi propoziţii foarte simple. Recunoaşte cuvinte familiare şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din anunţuri, afişe sau cataloage. Comunică într-o mod simplu, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să ajute la formularea a ceea ce încearcă vorbitorul A1 să spună. Pune întrebări simple pe teme familiare sau de necesitate imediată. Răspunde la asemenea întrebări. Foloseşte expresii şi fraze simple pentru a descrie unde locuieşte şi oamenii pe care îi cunoaşte. Scrie o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacanţă. Poate să completeze un chestionar, de exemplu, să-şi scrie numele, naţionalitatea şi adresa pe un formular de hotel.
A2-1 Recunoaşte enunţuri simple întâlnite deja şi auzite în situaţii familiare. Înţelege numerele şi cifrele izolate, precum şi cuvinte simple desemnând personaje într-o poveste foarte scurtă. Înţelege enunţuri deja întâlnite înainte. Identifică aspectele-cheie abordate într-o scrisoare personală sau un text care tratează un domeniu familiar. Participă la conversaţii scurte, în situaţii simple şi de rutină (întâlnire, cumpărături, solicitare de informaţii), fără ca interlocutorul să manifeste mari dificultăţi în înţelegere. Se prezintă, îşi prezintă familia şi prietenii (identitatea, locul de muncă, petrecerea timpului liber, domiciliul…), în câteva propoziţii simple. Transcrie în 2 sau 3 fraze o informaţie simplă, comunicată verbal.

A2-1 Înţelege enunţuri simple, niciodată auzite înainte, dar pe teme familiare. Înţelege instrucţiuni de lucru scurte şi clare. Înţelege cifrele şi numerele exprimate în propoziţii. Înţelege esenţialul dintr-un text simplu şi foarte scurt, având puţine structuri sau cuvinte necunoscute. Găseşte o informaţie într-un document informativ tratând un domeniu sau o temă familiară. Într-o conversaţie scurtă, pune întrebări şi răspunde pe teme familiare, atunci când răspunsurile nu necesită nici intervenţii lungi, nici luări de poziţie personală. Descrie în câteva propoziţii şi cu termeni simpli situaţia sa personală şi rezumă informaţiile cele mai importante despre persoana lui, în legătură cu tema intervenţiei (gusturi, formare…). Redactează o notă sau un mesaj scurt şi simplu pentru a comunica o informaţie,  bazându-se pe documente sau folosind dicţionarul. Sensul general al lucrării scrise rămâne clar, chiar dacă există unele erori de limbaj.

A2-3 Înţelege despre ce este vorba într-o discuţie pe o temă familiară. Într-o poveste scurtă, înţelege propoziţii simple şi recunoaşte cuvinte sau grupuri de cuvinte care indică schimbări ale timpului, precum şi legăturile logice cele mai comune. Înţelege esenţialul  dintr-un text sau un mesaj simplu şi scurt tratând o temă sau un domeniu familiar. Recunoaşte articulatorii logici şi cronologici esenţiali dintr-o poveste. Comunică într-o  situaţie simplă şi de rutină, după ce s-a pregătit, cu un schimb de informaţii simple şi directe şi despre activităţi sau subiecte familiare. În timpul acestor schimburi, comite puţine erori, ţinând de înţelegerea dificilă. Descrie în câteva propoziţii şi cu mijloace simple o experienţă recentă (stagiu, loc de muncă…). Scrie o scrisoare personală pentru a se prezenta, a mulţumi sau a vorbi despre propria persoană. Redactează o notă sau un mesaj scurt, ca răspuns la o întrebare. Este încă necesar să recitească de mai multe ori pentru a corecta greşelile ce jenează înţelegerea.

B1-1 Într-o relatare scurtă, recunoaşte trama evenimentelor narate şi pune personajele şi locurile în relaţie cu aceste evenimente. În orice alt tip de document sonor de aceeaşi dificultate, înţelege informaţiile esenţiale. Recunoaşte construcţia unui text sau unui mesaj simplu şi nu foarte lung. Înţelege principalele evenimente şi ideile esenţiale conţinute de un text sau de un mesaj ce tratează o temă familiară. Participă la o conversaţie ce comportă atât schimburi de replici scurte şi obişnuite şi câteva schimburi privind situaţia sa personală (familie, hobby-uri, locul de muncă, studii), cât şi informaţii simple pe o temă cunoscută. Descrie în mod coerent, în câteva fraze simple, o experienţă sau un eveniment. Îşi exprimă o opinie. Scrie un text simplu şi coerent despre un subiect familiar. Scrie o scrisoare personală. Poate, prin recitire, să elimine greşelile importante de limbaj.

B1-2 Într-o discuţie de mai puţin de 2 minute, înţeleg poziţia fiecăruia dintre protagonişti, atunci când se exprimă în mod clar pe o temă familiară. Identifică şi înţelege informaţiile specifice dintr-un document informativ. Într-o naraţiune mai lungă, înţelege succesiunea evenimentelor, în cazul în tema este familiară. În orice text sau mesaj scurt şi redactat în limbaj standard, înţelege informaţiile esenţiale de ordin general, tratând un domeniu profesional, familiar sau o temă cunoscută. Participă fără prea mari dificultăţi într-o conversaţie şi nu este prea jenat atunci când interlocutorii abordează alte teme decât cele deja cunoscute. Căutarea cuvintelor sau solicitarea de ajutor unui interlocutor este încă necesară. Expune şi justifică pe scurt opiniile sau planurile sale, fiind coerent în formulările sale. Relatează evenimente, povesteşte despre un stagiu sau alte experienţe şi descrie impresiile sale într-un text de cel puţin 10 rânduri, fără a utiliza prea des dicţionarul…

B1-3 Înţelege detaliile dintr-o relatare de cel puţin 2 minute pe o temă familiară. Înţelege informaţii tehnice despre produse sau servicii. Înţelege argumentele avansate de diferiţi protagonişti într-o discuţie, atunci când acestea sunt formulate clar. Înţelege esenţialul oricărui text sau mesaj care nu depăşeşte 40 de rânduri, redactează în limba franceză standard şi tratând un domeniu profesional cunoscut sau o tematică studiată. Face faţă la majoritatea situaţiilor ce pot fi întâlnite în cursul unui voiaj într-o ţară francofonă. Participă fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme familiare sau de interes personal, referitoare la viaţa de zi cu zi. Povesteşte intriga unui film (unui roman…) şi îşi descrie reacţiile, folosind articulatori logici şi cronologici. Redactează cu uşurinţă o scrisoare personala sau un text simplu şi coerent pe teme familiare, asigurându-se că erorile de limbaj nu sunt prea numeroase pentru a jena lectura.

B2
Urmăreşte o intervenţie de o anumită durată şi o argumentare despre un subiect familiar. Înţelegerea majoritatea ziarelor, documentelor de televiziune şi filmelor cu condiţia ca în acestea să se vorbească un limbaj standard. Citeşte articole şi rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini sau puncte de vedere. Înţelege proză literară contemporană. Comunică cu un grad de spontaneitate şi de fluenţă care fac posibilă o interacţiune normală cu un vorbitor nativ. Se exprimă într-un mod clar şi detaliat despre o gamă largă de subiecte legate de interesele sale. Dezvoltă un punct de vedere privind un subiect de actualitate. Explică avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni. Scrie texte clare şi detaliate despre o gamă largă de subiecte legate de domeniile sale de interes. Scrie un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând pentru sau împotriva unei opinii date. Scrie scrisori care pun în valoare semnificaţia pe care o atribuie personal evenimentelor sau experienţelor.

C1
Urmăreşte o intervenţie sau o conversaţie de o anumită lungime, precum şi o emisiune TV sau un film. Înţelege texte faptice sau literare, lungi şi complexe, sesizând diferenţele stilistice. Înţelege articolele de specialitate şi instrucţiunile tehnice lungi.  Se exprimă fluent şi spontan, aparent fără să-şi caute cuvintele. Utilizează limba în mod flexibil si eficient pentru scopuri sociale şi profesionale. Îşi exprimă ideile sau opiniile şi leagă intervenţiile sale de cele ale interlocutorilor. Prezintă descrieri clare şi detaliate despre subiecte complexe, integrând teme asociate cu acestea, dezvoltând anumite puncte şi terminând intervenţia sa într-un mod adecvat. Într-un text, se exprimă clar şi bine structurat şi îşi dezvoltă punctul de vedere. Scrie despre subiecte complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consideră importante, adoptând un stil adecvat destinatarului.

 
C2
Înţelege limba vorbită fără nici o dificultate, chiar dacă este vorbită repede. Citeşte cu uşurinţă orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex, din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu, manuale, articole specializate şi opere literare. Participă fără efort la orice conversaţie sau discuţie şi este familiarizat cu expresiile idiomatice şi colocviale. Se poate exprima fluent şi poate exprima cu precizie nuanţe fine de sens. Prezintă o descriere sau o argumentaţie cu claritate şi fluenţă, într-un stil adaptat contextului şi cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze şi să reţină punctele semnificative. Scrie texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Scrie scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze şi să reţină aspectele semnificative. Poate redacta rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.

Cadrul european comun de referinţă are în principal două obiective; în primul rând, să armonizeze şi alinieze metodele de predare, utilizându-se o bază comună în privinţa a ceea ce ar trebuie cursantul să ştie; în al doilea rând, să fie un instrument care să permită cursantului să se poată situa pe o scală de nivel, precisă şi explicativă.
 
Realizat de către Consiliul Europei, care l-a difuzat în peste treizeci de limbi, cadrul european comun de referinţă este un instrument indispensabil care permite stabilirea de obiective ce trebuie atinse pe diferite niveluri de învăţare şi de predare a limbilor străine şi alegerea diferitelor mijloace pentru a ajunge acolo.

El descrie cât mai complet posibil, ce trebuie să înveţe cei care doresc să-şi însuşească o limbă străină, cu scopul de a comunica (competenţe lingvistice) şi de a avea un comportament lingvistic eficient (cunoştinţe şi abilităţi).

Acest instrument comun a fost conceput pentru a depăşi dificultăţile de comunicare, care provin din diferenţa între sistemele de învăţământ şi pentru a facilita, prin urmare, comparabilitatea internaţională a rezultatelor evaluării.

El se adresează celor care sunt preocupaţi de predarea / învăţarea limbilor şi de evaluarea competenţelor lingvistice: creatori de programe, profesori, formatori, elevi…
 
CECR a definit trei tipuri de utilizatori / cursanţi care vor trebui să îndeplinească obiective în situaţii ce aparţin unor domenii diferite ale vieţii sociale:

Utilizator elementar: Nivelele A1 şi A2
Utilizator independent: Nivelele B1 şi B2
Utilizator experimentat:
Nivelele C1 şi C2
 
(Vă invităm să consultaţi sau să citiţi în ansamblu „CECR pentru limbi: învăţare, predare, evaluare”)

Astuce

Les prise électriques sont parfois différentes en fonctions des pays Soyez prévoyant en vous munissant d’une prise universelle

 

Les bonnes raisons de venir à Azurlingua...


Des sessions pour vrais débutants


Un label qualité reconnu par le gouvernement français.


Des tarifs et des offres "sur mesure" qui correspondent à vos attentes.


Une reconnaissance institutionnelle (partenariats universités).

11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !


NEW : Vous avez la possibilité de payer en 2,3 ou 4 fois sans frais.


Et d'autres encore
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Deveniţi Fan Facebook

 
Réseaux sociaux

Recommandez-nous sur Facebook !Vous avez aimé cette page ?
Alors aidez nous à la rendre populaire !


Azurlingua

Cursuri profesori

Stagii pedagogice

formation pour Professeurs

formations pour professeurs

Program executiv

Vorbiţi franceza de afaceri!

programme executive

Programme éxecutif pour Adultes


Nous sommes membres
soufflecampus francecsnfla

Ils nous font confiance

centre d'examen SELFEE